تنوع کاملی از انواع سیم و کابل ساختمانی مفتولی، نیمه افشان (NYA) و افشان (NYAF). کابل های افشان سبک (NYLHY 300/300V) و متداول (NYMHY 300/500V). مفتولی و نیمه افشان (NYM) و کابل جوش.

هیچ محصولی یافت نشد.